JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag 3

Hebben de christenen de Bijbel veranderd zoals door sommigen zeggen?

 

Beslist niet! Als je zoiets zegt, dan laster je in wezen God zelf, niet de christenen en de joden. Dit is wat God in zijn Woord zegt tot één van de grote profeten:

 

« Daarop zei de HEER tot mij: Je hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen. ” » (Jeremia 1:12).

 

God slaapt niet zoals satan de mensen wil laten denken. God houdt toezicht op de wereld en waakt over Zijn Woord omdat Hij weet dat de vijand, de satan, niet wil dat mensen zich met Gods Woord voeden.

 

Het Woord van God is de Waarheid (Johannes 17:17), het is Geest en Leven (Johannes 6:63). Daarom wil de satan niet dat de mensen het onderzoeken. Hij heeft massa’s mensen ervan overtuigd om de Bijbel niet te lezen door ze “wijs” te maken dat deze vervalst is. En de mensen herhalen zijn leugens zonder erbij na te denken.

 

Jezus Christus zegt

 

« Want voorwaar, Ik zeg u: Voordat de hemel en de aarde vergaan, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, voordat alles zal zijn gebeurd. » (Mattheus 5:18).

 

Heb je de Bijbel gelezen? Wat weet je ervan? Zouden de leerlingen van een profeet werkelijk zijn woorden kunnen verbuigen en er andere woorden voor in de plaats doorgeven? Zouden ze de woorden van de profeet niet kostbaarder vinden dan hun eigen leven? Hij heeft ze de woorden juist gegeven om ze te bewaren.

 

Christus zelf zegt

 

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbijgaan. ” (Matthew 24:35).

 

Toen Christus op aarde leefde, ging Hij overal rond goed doende. Grote menigten van mensen kwamen om te zien wat Hij deed en om te horen wat Hij zei. Zouden zij zijn woorden en daden kunnen vergeten? Zouden ze het accepteren als de woorden van Christus verdraaid werden? En toen het Evangelie werd opgeschreven, werd het naar alle delen van de wereld doorgegeven.

 

Al zouden sommigen het Evangelie hebben willen verdraaien, hoe zouden ze in staat zijn geweest om overal op aarde die geschriften te veranderen en om ze overal precies gelijk verdraaien door de hele wereld heen? Ze zouden er niet toe in staat zijn geweest. Het Evangelie is niet vervalst. God heeft over zijn Woord gewaakt.

 

Beste lezer, laat de vijand je niet beroven van het Woord van God en van Hem die jou/u liefheeft en Zijn leven voor jou/u heeft gegeven.

 

Lees, vóórdat je oordeelt !

 

Zonder het ware Woord van God, zul je niet in staat zijn de ware God te kennen en de weg die tot Hem leidt.

 

 

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13