JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag 12

Wat is de Drieëenheid?

 

God, Zijn Woord en zijn Geest vormen de Ene en Enige God van het heelal. Christenen spreken geregeld van de Drieëenheid: God « de Vader » ; het Woord van God (dat is Jezus Christus, ook genoemd de Zoon van God en de Geest van God (genaamd de Heilige Geest). Het is een diep mysterie, drie gedaanten, maar één in Wezen!

 

In de Bijbel vinden we het woord 'driëenheid' niet, maar de gedachte is vaak duidelijk aanwezig in het Nieuwe Testament, bij voorbeeld als Jezus Christus door Johannes de Doper wordt gedoopt :

 

« Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open

en Johannes zag de Geest van God als een duif op hem neerdalen.

En uit de hemel klonk een stem:

‘Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.’ »

(Mattheüs 3:16-17).

 

 

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13