JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag 1

God is Eén. Hoe kan men dan spreken van God de Vader,

God de Zoon en God de Heilige Geest?

 

DE BIJBEL zegt

 

"Hoor, Israël: de HERE is onze God, de HERE is één!"

(Deut.6:4)

 

JEZUS zegt

 

"Voordat Abraham was, ben Ik!"

(Johannes 8:58)

 

"Ik en de Vader zijn één."

(Johannes 10:30)

 

"Wanneer de Trooster komt, die ik u zenden zal van de de Vader,

de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen"

 (Johannes 15:26)

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13