JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag en Antwoord

 

1. God is Eén. Hoe kan men dan spreken van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest?

 

2. Wie is Christus?

 

3. Hebben de christenen de Bijbel veranderd zoals door sommigen wordt gezegd?

 

4. Zijn het Oude en Nieuwe Testament twee verschillende boeken?

 

5. Wat leert de Bijbel over de schepping van de wereld en de mens?

 

 

6.  Wat is de betekenis van Abraham's offer van zijn zoon?

 

7.  Zegt de Bijbel werkelijk dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven?

 

8. Waarom - als Jezus Christus de Zoon van God is - liet God Hem sterven op het kruis?

 

9. Wat zegt de Bijbel over de (weder)komst van Christus?

 

10.  Wat onderwijst de Bijbel betreffend de geestelijke en alledaagse praktische levenswandel van een christen?

 

11.  Is het Oude Testament niet meer geldig?

 

12.  Wat is de Drieëenheid?

 

13.  Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13