JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

KAARTEN & ILLUSTRATIES

 

van ADAM tot NOACH en de VERDELING van de VOLKEN - de REIS van ABRAHAM

de TEMPEL in de TIJD van SALOMO en in de TIJD van JEZUS CHRISTUS

de TOEKOMSTIGE TEMPEL in het BOEK EZECHIËL

de GROTE RIJKEN van EGYPTE, ASSYRIË, BABEl, GRIEKENLAND en ROME

JERUZALEM en het land ISRAËL in de TIJD van JEZUS

de ZEVEN GEMEENTEN in AZIË - - - OUDE BIJBELMANUSCRIPTEN