JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD.

Wie Mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben !

   het NIEUWE TESTAMENT

   het OUDE TESTAMENT (Wet, Boeken & Profeten)

Alle Bijbelboeken

KAARTEN & ILLUSTRATIES

het Leven

van Jezus Christus

de Handelingen

van de Apostelen

de brieven van de Apostel Paulus

de Hebreeënbrief - de brieven van Jakobus,Petrus, Johannes en Judas

de Openbaring van Jezus Christus

de VIJF BOEKEN van de WET van MOZES

de Historische Boeken

Poëtische en Wijsheidsboeken

juli

de boeken van de Profeten

maart

mei

 alle boeken van het Nieuwe Testament in Arabisch schrift