JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD.

Wie Mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben !

   het NIEUWE TESTAMENT

   het OUDE TESTAMENT

KAARTEN & ILLUSTRATIES

het Leven

van Jezus Christus

de Handelingen

van de Apostelen

de brieven van de Apostel Paulus

de Hebreeënbrief - de brieven van Jakobus,Petrus, Johannes en Judas

de Openbaring van Jezus Christus

de VIJF BOEKEN van de WET van MOZES

de Historische Boeken

Poëtische en Wijsheidsboeken

de boeken van de Profeten

 

van ADAM tot NOACH en de VERDELING van de VOLKEN - de REIS van ABRAHAM

de TEMPEL in de TIJD van SALOMO en in de TIJD van JEZUS CHRISTUS

de TOEKOMSTIGE TEMPEL in het BOEK EZECHIËL

de GROTE RIJKEN van EGYPTE, ASSYRIË, BABEl, GRIEKENLAND en ROME

JERUZALEM en het land ISRAËL in de TIJD van JEZUS

de ZEVEN GEMEENTEN in AZIË - - - OUDE BIJBELMANUSCRIPTEN