JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD.

Wie Mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben !

de

verhalen

van de

profeten

Het Evangelie

naar Mattheüs, Lukas en Johannes

Handelingen

en

enkele brieven

Accessible Audio Player (AAP) 3.0 Test Page